جالباسی دیواری فیروزهاين رخت آويز به منظور استفاده در مراكز اداري آموزشي ساخته شده

لذا طوري طراحی گرديده كه بسيار مستحكم و زيبا مي باشد.

-    توليد شده از جنس مفتول مس وار

-    داراي پوشش رنگ الكترو استاتيك فيروزه ای (آبی رنگ) جهت

استحكام رنگ و ايجاد آرامش در محل كار قابل استفاده در كلاسهاي

درس، دفاتر كار، رختكن مراكز ورزشي و ...

-    در 3 اندازه مختلف

-    سايز بزرگ آن دارای 11 قلاب در ابعاد  100 * 15 سانتيمتر

-    سایز 5 قلاب

-    سایز 2 قلاب

طراحی و ساخت : شرکت تمیز گستر اندیشان