جاظرفی بزرگ،جاظرفی رستوران

جاظرفی صنعتی

جا ظرفی صنعتی قابل استفاده در آشپزخانه های صنعتی ، رستورانها، هتلها و....

قابلیت افزایش ظرفیت

محکم ، شیک و بادوام