سالمندان
ای سالمند، موهای سپید و کمر خمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی، از داشتن فرزندانی با آینده درخشان، ازاین که می توانی با اندوخته های ارزشمندت، جویندگان راه را از افتادن در بیراهه ها، نجات بخشی، و دلت شاداب است و خوشحال، از این که امیدبخش جوانان در زندگی هستی و مایه پشت گرمی و آرامش خاطر آنان. ای مهربان، روزت مبارک.

جوانی شمع ره کردم که یابم زندگانی را نجستم زندگانی را، و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری، آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را
محمد حسین شهریار
شناخت رنگ ها

انسان امروزی درك كرده است كه هرآنچه در و جودش به صورت بیماری ظاهر می شود ، درمان آن نیز باز از درونش مقدور و میسر گردیده . انسان امروزی در كنار یافته ها و كشفیات علم پزشكی و از طرفی درك واقعیات وجودی خود در برابر افق وسیع قرار گرفته كه هر لحظه برای رسیدن به مو هبات آن تلاش می كند و باور داریم كه انسان در سالهای آینده به آنچه كه برایش بعید بوده است نائل خواهد آمد.
رنگ درمانی یا درمان دردها به وسیله رنگها مقوله ایست كه به علم پزشكی پیشرفته امروزی مربوط می شود ، درد در بدن انسان ایجاد می شود و و درمانش نیز در خود انسان و در جهان هستی است .لذا تأثیر پذیری از رنگها برای درمان مشكلات فیزیكی وروانی مقوله ایست كه امروزه درمیان روانشناسان تثبیت شده و ازاین طریق بسیاری از مشكلات را درك می نمایند و تلاش وافری در رفع آن می كنند و از طرفی شخصیت فرد و قابلیت های آن نیز به وسیله رنگها مشخص می شود .
دراینجا درك خواهید كرد كه چگونه می توان به ازرنگها چگونه می توان دررفع مشكلات و بیماریها چاره جست.

● مفاهیم موجود در رنگها:

▪ سفید :
رنگ سفید در بنیه تمامی طیفها نهفته و مجتمع شده است .درسایه این رنگ ، سیستم انرژی فرد تمیزتر می شود و فرد می تواند خودش را از آلودگیها نجات دهد . رنگ سفید متظاهر كننده احساسات نبوغ و استعدادهای بالقوه فرد بوده و رنگی است كه نبوغ و توانائیهای فرد را تقویت نموده و برای تمامی بنیه های رنگی مناسب تشخیص داده می شود . سئا نسهای درمان را كه شروع می كنید ، یهتراست با این رنگ آغاز نموده و اگر كارتان نیز به پایان رسید ، بازبااین رنگ خاتمه بدهید.این رنگ باعث می شود كه شما بتوانید توازن انرژی ونیرو را در رد مورددرمان فراهم آورید و از طرفی باعث می گردد كه نیرو و توان وروحیه را به فرد مورددرمان تزریق نمائید . یكی دیگراز خصوصیات رنگ سفید این است كه اگر با رنگ ها ی دیگر آمیخته شده و بكار گیرد بسی نیرو مندتر شده و تأثیراتش افزونتر خواهد شد.

سیاه :
رنگ سیاه نیز به مانند سفید در تمامی طیفهای نوری متمركز و مجتمع شده است . سیاه در ورای پرده ای درهم ریخته و آشفته مخفی گردیده است . بسیاری از افراد از این رنگ به عنوان رنگ درمان كننده احتراز می جویند ولی در اثنای درمان به وسیله رنگ ها گاهگاهی از رنگ سیاه استفاده می نمایم .زیرا بارها دیده ام كه این رنگ دربرخی موارد بسیار مفید می باشند . این رنگ درزمانی كه فرد دچار مشكلات روحی شده و بسیار آشفته حال است می تواند حالت آرام بخش و حفاظت كننده را ایفاء نماید . این رنگ باعث می شود كه احساسات زنانه درافراد به حركت بیفتد و همین امر باعث می گردد كه در وجودشان انرژی مغناطیسی نیرو مندی را حس نمایند . باز هم رنگ سیاه از جمله رنگ های موثری است كه بایستی توجه شود كه به اندازه مناسب مورد استفاده قرار گیرد . زیرا اگر رنگ سیاه در لباسهای مورد استفاده به وفور مورد استعمال قرار گیرد باعث میگردد كه فرددچار افسردگی گردد. بهترین راه برای بهره برداری از رنگ سیاه آن است كه رنگ را به همراه سفید مورد استفاده قرار داد .تاثیرات منفی هر دو رنگ باعث می شود كه حالات متعادلی ایجاد شود كه همین حالت منجر به فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی نیز از بین میر ود . رنگ سیاه باعث می گردد كه رفتارهای ناشی از غیر شعور افراده نظم سوق یبند كه همین امر سبب قالب گیری منطقی افراد درخصوص رفتار و اندیشه می شود. برای رسیدن به این نتیجه بهتر است رنگ سیاه را به تمام بر تن نكنید و حتماً چیزی از لباستان را به رنگ سفید انتخاب نمائید.

▪ قرمز یا سرخ :
رنگ قرمز به سبب احراز انرژی شدید در خود باعث می گردد كه تحریكات و احساسات فیزیكی و عوامل و اسباب فیزیكی فرد را بیدار سازد و همین بیداری آنها را به شدت به فعالیت وا میدارد . همین رنگ می تواند سرما خوردگی ، ناراحتیهای گردش خون و وجود عفونت در نایژه ها و ریه ها مفید واقع می شود و آنها رادرمان می نماید . اما ناگفته نماند كه این رنگ احساسات مربوط به انتقام ، كینه ، بی منطقی ، جسارت ، عشق و سكس را نیز تهیج می نماید .اگرمقداررنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد منجر به ناملایمات احساسی و افسردگیهای ناپایدار می شود . علاوه براین باعث افزایش فشارخون در انسانها می شود . به طور خلاصه رنگ قرمز باعث می شود كه حرارت و دمای بدن انسان بیشتر شود و گردش خون و جریان آن را سریعتر می سازد و برای افرادی كه دارای فشار خون پائینی هستند مفید خواهد بود.

▪ نارنجی :
این رنگ سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاهی است . اسن رنگ احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزایش داده و فعالیت اجتماعی را در افراد تقویت می كند. موثرترین بخش بدن انسان سیستم عضلانی و ماهیچه ای انسان است كه به سرعت ازاین رنگ تاثیر می پذیرد. استفاده افراطی ازرنگ نارنجی سبب نامتعادلی و ناهماهنگی درسیستم عصبی افراد می شود . به همین دلیل توصیه می شود كه این رنگ به همراه سبز و یا آبی مورد استفاده قرار گیرد اعضای مختلفی از جمله طحال،غده پانكراس ، معده ، روده ها و كلیه ها از این رنگ متأثر می شودو اگر ناراحتی ها یی دراین قسمت ها ایجاد گردد رنگ نارنجی موثر باشد. ناراحتی و افسردگی های شدید نیز می توانند به وسیله رنگ نارنجی درمان شوند . برای رفع ناراحتی های گذرا درسیستم گوارشی نیز استفاده از رنگ نارنجی مفید می باشد

▪ زرد:
تاثیرگذارترین نقطه ای كه در بدن انسان می تواند از رنگ زرد متاثر شود ذهن آدمی است .تمامی فعالیت های ذهنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حركت در می آید از طرفی برای از بین بردن ناملایمات روحی و یاس ونا امیدی رنگ زرد مفید واقع می شود ، زیرا نیروی رنگ زرد به فرد امید واری و خوش بینی و اعتماد به نفس میدهد. سیستم عصبی ، معده ،روده ها ، كلیه ها و تمامی جهاز هاضمه تحت تاثیراین رنگ قراردارند واگر ناراحتی در آنها ایجاد شود به وسیله رنگ زرددرمان میگردد.

▪ سبز:
رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت ، مهربانی و متعادل بودن روح وروان و رفتار به شمار می رود .این رنگ از طرفی دل رحمی ، مهربانی و مودت و دوستی را در انسانها افزایش می دهد. یكی دیگر از خصوصیات این رنگ تعدیل بخشی در حرارت و تب بدن است . مهمترین نقطه ای كه ازرنگ سبز متاثر می شود چاكرای قلب است . این حالت باعث می گردد كه ناراحتی های قلبی ، فشار خون زیاد یا كم ، سردردهای ناموزون و ناهماهنگ ، میگرن ، بی حالی و سستی بدن و همچنین رنگ پریدگی از طریق رنگ سبز درمان می شوند. رنگ سبز نبایستی دردرمان بیماریهایی از قبیل سرطان و یا بیماریهای غده ای از آن استفاده كردزیرا باعث پیشرفت و توسعه این بیماریها می شود.

▪ آبی :
رنگ آبی باعث می شود كه فشار خون بالا كاهش یابد ودررفع ناراحتی ها و بیماریهای گلو وحنجره مفید واقع می شود.استفاره از رنگ آبی دردرمان بیماریهای مربوط به آسم ، آبله مرغان ، زردی (یرقان)،رماتیسم بسیار مفید است .

▪ لاجورد:
این رنگ در حقیقت نوع تیره تر وغلیظ تر رنگ آبی است . این رنگ دررفع بیماریهای روحی و فیزیكی بسیار مفید می باشد. نیروهای خالی این رنگ بخوبی خون را تمیز كرده و شستشو می دهد. از این جهت بسیاری توكسینها (سمومی كه به وسیله میكروبها تولید می شوند ) از طریق این رنگ از بدن و گردش خون خارج می شود . این رنگ تعادل و توازن لازم را درمیان دو نیمكره مغر ایجاد كرده و تاثیرات مثبتی می گذارد. این رنگ دررابطه با چهره انسان بسیار موثر است و تمامی سینوسها ی صورت را تحت تاثیر نهاده و اگر در بخش های مختلف صورت ا ز جمله اطراف چشمها ، گوش ، بینی ، دهان ، گونه ها ناراحتی هایی مشاهده گردد می توان برای بهبود از رنگ لاجوردی استفاده نمود.

▪ كبود:
رنگ كبود بسی متفاوت تر از سایر رنگها ، بخش اسكلت و استخوان بندی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.انرژی رنگ كبود در درمان انواع بیماری های سرطانی موثر است ، مخصوصاً در التهاب و عفونت دنده های قفسه سینه و یا جراحیهای استخوانی بسیار مفید واقع می شود . همچنین رنگ كبود در رفع مشكلات سیستم گوارشی و هضم و جذب مواد معدنی و ویتامینها در بدن مفید می باشد.

▪ صورتی :
رنگ صورتی می تواند باانرژی خود احساسات مربوط به مهربانی ، شفقت ، حامی ، یكرنگی ، صراحت ، عشق ، اعتمادو ایمان به آنچه كه لازم است را تقویت می بخشد. رنگ صورتی به واسطه داشتن نیروی خاص ، غده تیموس را تحت تاثیر قرارداده وانسان را دارای نیروی بخشندگی و با عاطفه می سازد . در تداعی معانی و خاطرات نیز وجود این رنگ مفید واقع می گردد. به طور خلاصه رنگ صورتی در رفع كدورت ، ناراحتی های عصبی ، خشم و آرامش رفتاری بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد.

▪ زرد لیمویی :
این رنگ افزایش قدرت فعالیتهای مغزی بسیار مفید است و خصوصیت سرعت بخشی به انتقالات اطلاعات مغزی را دارد. یعنی این رنگ باعث می شود كه فرد آنچه را كه فرا گرفته سریعاً حلاجی كرده و تحلیل و تجزیه را انجام دهد و به نتیجه برسد . این رنگ كه مقدار اندكی رنگ سبز را نیز در خود احتواء دارد ، باعث می شود كه بدن از برخی میكروبها عاری شده و سلامت خود را باز یابد . انرژی موجود دراین رنگ ، باعث توسعه و پیشرفت و تضمین سلامتی با فتهای بدن و استخوانها و مخصوصاً مغز استخوانها می شود.

▪ زرد طلایی :
این رنگ سیستم رفع كدورت و بخشندگی را در وجود آدمی پرورش داده و تقویت می بخشد . از طرفی رابطه متعادل میان واكنشها و فونكسیونها ی بدن آدمی را نیز به طور مداوم تأمین و تضمین كرده و روح آرامش و عفو را درانسان ایجاد می نماید . این رنگ نیز مانند رنگ سرخ درانسان هیجانات زیادی را ایجاد می نماید.

▪ آبی آسمانی :
این رنگ با میزان استفاده اكسیژن در یدن د رارتباط است . این ر نگ به شدت حالت گند زدایی و میكروب كشی داشته و بدن انسان به كمك این رنگ می تواند تمامی ناراحتی های مربوط به آشفتگی روحی ، ناملایمات روانی ، افسردگی و ناراحتی های ذهنی رااز بین ببرد . رنگ آبی آسمانی و انرژی موجود درآن باعث می شود كه تمامی شرایط مؤثر و منفی كه مغز را دچار خود می سازند ، از بین برود.

▪ آبی نیلی :
رنگ مذكور مهمترین رنگی است كه با نرژی خود تمامی بدن را تحت تاثیر قرار داده و آرامش و تسكین لازم را به آن می بخشاید و درواقع بدن را سرپا نگه می دارد. این رنگ دررفع تب شدید بسیار مفید بوده و حالت آرامبخش دارد.

▪ رنگ سرمه ای روشن :
این رنگ كه حالت غلیظ و تیره آبی است و از دورنگ آبی و سبز ایجاد می شود ، بهترین انرژی را در رفع بحرانها و ناراحتی های روحی دارد. این رنگ به واسطه تركیبی از دو رنگ سبز و آبی ، خصوصیات این دورنگ را نیز در خود داشته و انرژی های آنها را بربدن موثر می نماید.این رنگ روح نشاط و فعالیت را به انسان بخشیده و میكروبها را از بدن وحتی توكسینها را نیز دفع می نماید .این رنگ در حفظ سلامتی پوست بیمار مفید است و دفع خستگی های جسمانی و ناراحتی های مربوط به گوش نیز نافع بوده و انرژی آن مؤثر می باشد.

▪ رنگ افلاطونی (كبود روشن ):
انرژی چنین رنگی از بسیاری جهات سیستم فیزیولوژیكی بدن را تحت تأثیر قرارداده و یكی از رنگهایی است كه بایستی انرژی آن با درایت و دقت مورد توجه قرارگیرد. زیرا این رنگ به دلیل داشتن انرژی های حاصل ازرنگ های بسیاری كه تركیب یافته است دارای انرژی بسیار نیرومندی می باشد و استفده زیاد و افراطی از آن باعث می گردد كه فرد دچار ناراحتی های روحی و روانی شود . این رنگ به واسطه داشتن تن زیادی از رنگ قرمز موجبات سردرد، ناراحتی های میگرنی و واكنشهای عصبی را فراهم می آورد. اما با تمام این خصوصیات دردرمان بیماریهای سرطانی و كوچك كردن و مانع شدن ازرشد تومورها بسیار مفید است و از طرفی تب شدید را دفع می كند.

▪ رنگ نقره ای :
این رنگ نیز مثل رنگ سفید اگر بارنگهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، تأثیرات انرژی بیشتری رابر بدن گذاشته و نتایج مفیدی دارد . دردرمان بیماریهایی كه ریشه متافیزیكی دارند، استفاده از انرژی رنگ نقره ای بسیار شایسته خواهد بود.از طرفی انرژی این رنگ قدرت نبوغ، خلاقیت و تفكر را در انسان افزایش می دهد و به مثابه همین قدرت و توانایی پیش بینی وحدث و گمان منتهی به نتیجه را نیز زیادتر می نماید.

▪ قهوه ای :
رنگی است كه تأثیرات آن دردرمان بسیاری از بیماریها انكارناپذیر است . این رنگ فرد را در بسیاری از جهات و مخصوصاً از حیث ذهنی و احساسی تحت تأثیر قرار می دهد. این رنگ به واسطه داشتن انرژی خاص خود باعث می شود كه انسان تحت تأثیر قرار گرفته و فردی اجتماعی شود و بینش و رفتار فرد رادرقبال جامعه متعادل مینماید. به عبارتی روشن تر ، باعث می گردد كه انسان گامهای استوار و مستحكمتری را بردارد و عزم را در انسان جازم تر می سازد.


هر ساله موارد سكته‌هاي قلبي، جمعيت بزرگي از بيماران را شامل مي‌شود. سكته قلبي مي‌تواند ناشي از عوامل مختلف دروني و محيطي از عوامل ارثي ، كم‌تحركي ، استرس و فشارهاي كاري و روحي گرفته تا آلودگي هوا ، رژيم غذايي ، استعمال سيگار و مشروبات الكلي باشد.
 


با اين حال آنچه از ديد متخصصان قلب و عروق دور نمي‌ماند آن كه غالب اختلالات عملكرد قلب به دليل وجود اختلال در عضله قلب نيست، بلكه به علت ريتم غيرطبيعي قلب است. در واقع آريتمي‌هاي قلبي ناشي از اختلال در هدايت ايمپالت‌‌هاي الكتريكي و همچنين عملكرد عضله قلب هستند. حال در ميان انواع آريتمي‌هاي قلبي ، فيبريلاسيون بطني و دهليزي بيماران بيشتري را درگير مي‌كند.
بر اين اساس، يكي از محققان دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه اميركبير موفق به طراحي نرم‌افزار پيش‌بيني فيبريلاسيون دهليزي (AF) شده است. گفتگوي ما را با مهندس سهراب صابري مقدم بخوانيد.

فيبريلاسيون قلبي در اين ميان در چه شرايطي ايجاد مي‌شود و چه عوارضي در پي دارد؟
اصولا بيماري‌هاي قلبي به دو صورت بروز مي‌كند:
الف ـ ناشي از نقص درتوليد و انتقال هدايت الكتريكي قلب است كه منجر به ايجاد آريتمي ‌قلبي يا نامنظم بودن ضربان‌هاي قلبي مي‌شود.
ب ـ ناشي از نقص در عملكرد ماهيچه‌هاي قلب است كه باعث بروز نارسايي‌هاي قلبي احتقاني CHF يا بيماري‌هاي سرخرگ كرنري (CAD) مي‌شوند.
آريتمي‌هاي قلبي ناشي از اختلال در هدايت ايمپالس‌هاي الكتريكي و ناتواني در دپلاريزاسيون و رپلاريزاسيون عضلات قلب است و شامل ريتم‌هاي غيرطبيعي سينوسي ، سدهدايت ايمپالس ، انقباضات زودرس ، تاكيكاردي حمله‌اي ، فيبريلاسيون بطني و دهليزي است. در بين انواع مختلف آريتمي‌هاي قلبي فيبريلاسيون بطني و دهليزي سهم بيشتري از خسارات جاني و مالي را به خود اختصاص مي‌دهند.
بررسي فيبريلاسيون دهليزي از منظر فيزيولوژي نشان مي‌دهد كه با به وجود آمدن پالسهاي فراوان در ديواره دهليز باعث ايجاد تحريكات سريع در عضله قلب مي‌شود كه اين‌ تغييرات زمينه‌ساز حركات چرخشي امواج دپلاريزاسيون است. امواج دپلاريزاسيون همچنين هنگامي‌كه به ناحيه‌اي تحريك‌ناپذير از قلب مي‌رسد از طرفين آن ناحيه مي‌گذرد ؛ لذا هر ايمپالس به دو ايمپالس تبديل مي‌شود و اين تقسيم ايمپالس‌ها با رسيدن به نواحي ديگر همچنان ادامه دارد كه در نهايت تعداد زيادي موج كوچك دپلاريزاسيون به وجود مي‌آيد كه همزمان در جهات مختلف حركت مي‌كنند. ضمنا حركت نامنظم ايمپالس باعث حفظ شكل نامنظم پلاكهاي تحريك‌ناپذير در قلب مي‌شود و حركات انقباضي در دهليز به صورت كرمي‌ شكل درمي‌آيد.
يكي از علل شايع فيبريلاسيون دهليزي ، بزرگي دهليزهاست كه بر اثر ضايعات دريچه‌هاي قلب ايجاد مي‌شود. دهليزها در صورتي كه در حال فيبريلاسيون باشند ، خون را پمپ نمي‌كنند و كارايي پمپ بطني به ميزان 20 تا 30 درصد كاهش مي‌يابد. شخص مي‌تواند سالها با فيبريلاسيون دهليزي زنده بماند ، گرچه درجاتي از ناتواني قلبي خواهد داشت. همچنين دليل ديگر پيدايش فيبريلاسيون دهليزي ، بزرگي دهليزهاست که بر اثر ضايعات دريچه‌هاي قلبي ايجاد مي‌شود.

پيش‌بيني اين عارضه AF چگونه و با استفاده از چه ابزاري ممکن است؟
فيبريلاسيون دهليزي (1) (AF) رايج‌ترين بي‌نظمي‌‌ در عضلات قلب بوده كه احتمال ابتلا به بيماري با افزايش سن زياد مي‌شود. AF با فعاليت مكانيكي و الكتريكي ناهماهنگ دهليز‌ها و وجود نقص در كار كرد پمپاژ آن مشخص مي‌شود كه مي‌تواند بدون علائم باليني ايجاد شود و در بعضي موارد حتي ممكن است براي مدتها بدون آگاهي و اطلاع باقي بماند؛ در هر مورد AF منجر به مرگ مي‌شود. براساس سابقه باليني AF به دو گونه حاد (ناگهاني) و مزمن دسته بندي شده است. AF مزمن اغلب به صورت طولاني و مداوم پديد مي‌آيد و AF ناگهاني به صورت حملات كه از 2 دقيقه تا كمتر از 7 روز طول مي‌كشد ، تعيين مي‌شود. همچنين AF حاد در حدود 30 درصد گروه بيماران مبتلا را شامل مي‌شود.
در راستاي رسيدن به اين هدف ، پژوهشگران در سالهاي اخير تلاشهاي بسياري را براي تشخيص و پيش‌بيني انواع پايان‌پذير بودن فيبريلاسيون دهليزي به كمك آناليز سطوح سيگنال‌هاي ثبت شده الكتروكارديوگراف ارائه كردند.
طي سالهاي اخير شيوه‌هاي مورد استفاده پژوهشگران براي پيش‌بيني پايان بيماري فيبريلاسيون دهليزي شامل طيف گسترده‌اي از روشهاي فركانسي ، زماني و زمان ـ فركانس (مانند ويولت) بوده است ، ولي در تمام الگوريتم‌هاي ارائه شده ضعفها و كمبودهاي ناشي از آناليز اوليه ، حذف بخش بطني و انتخاب حوزه‌هاي آناليزي مناسب به منظور استخراج ويژگي‌هاي مطلوب كه نمايانگر شاخص‌هاي موثر پيش‌بيني كننده پايان بيماري است ، ديده مي‌شود.
گفتني است در پايان نامه اينجانب روشهاي بهتري پيشنهاد شد كه با به كار بردن هر يك از آنها در مراحل مختلف آناليز سيگنال نتايج مطلوب‌تري به دست آمد. مراحل پردازش استفاده شده در اين پايان‌نامه مشابه مراحلي است كه توسط ساير محققان به كار گرفته شده است ، وليكن با اصلاح روشهاي قبلي. به عبارتي در مرحله حذف بخش بطني از سيگنال اصلي الگوريتم‌هاي قوي‌تري به كار برده شد تا در سيگنال دهليزي به دست آمده از عمل حذف اطلاعات مخدوش كمتر بطني باقي بماند و خطا كاسته شود. همچنين در حوزه آناليزي سيگنال ، پس از عمل حذف از بستر زمان فركانس استفاده شد كه با استفاده از يك روش جديد يك رزولوشن بالاتر زمان و فركانس را نمايش مي‌دهد. با توجه به اعمال اين شرايط دقت پيش بيني پايان بيماري از 80 تا90 درصد به 95 تا 100 درصد ارتقا يافت.

از طرح خود برايمان بيشتر صحبت کنيد؟
در اين طرح با ارائه الگوريتم جامع‌تر ، گام موثرتري در زمينه پيش‌بيني پايان بيماري فيبريلاسيون دهليزي برداشته شد. در واقع هدف از انجام اين طرح بررسي سطوح سيگنال‌هاي قلبي غيرطبيعي با ريتم نامنظم هستند. از آنجا كه با به‌وجود آمدن تغييرات ناگهاني در ضربان‌هاي قلبي نمي‌توان از روند پديد آمدن مشكلات بعدي درك مناسبي پيدا كرد ، در نتيجه با استخراج ويژگي‌هاي مطلوب در حوزه زمان فركانس تغييرات ايجاد شده در فركانس‌هاي بالاگذر و پايين ‌گذر سيگنال قلبي در زمانهاي معين بخوبي مشاهده شد. همچنين در اين پروژه اثرات حذف بخشي از سيگنال قلبي و لزوم انجام آن بررسي شد. ويژگي‌هاي به دست آمده از سيگنال‌هاي دهليزي (پس از عمل حذف) و بررسي رفتار فركانسي اين موجهاي فيبريلاتوري، نتايج مطمئن‌تري را براي پيش‌بيني پايان بيماري فيبريلاسيون دهليزي نشان مي‌دهد. در صورتي‌كه محققان در سالهاي اخير با نگاهي ديگر و بيشتر در حوزه زمان يا فركانس و بدون عمل حذف تحقيقات خود را ادامه دادند و البته به نتايج ضعيف‌تري دست يافتند.

آناليز سيگنال‌هاي قلبي در نرم افزار طراحي شده چگونه صورت مي‌گيرد؟
اين طرح در راستاي حل مشكلات پيش‌بيني و تشخيص پايان بيماري فيبريلاسيون دهليزي ، الگوريتمي ارائه كرده است كه مي‌تواند در كنار دستگاه‌هاي اندازه‌گيري ضربان‌هاي قلبي نقش مكمل داشته باشد و همزمان يا پس از ثبت سيگنال قلبي در مكانهاي درماني و كلينيكي ، به پزشك براي تشخيص نوع بيماري كمك شاياني كند. ديتاهاي ورودي به دستگاه اطلاعات به دست آمده از ثبت سيگنال قلبي فرد بيمار هستند و پس از آناليزي كه به صورت ONLINE يا OFFLINE روي بيمار و به كمك نرم‌افزار طراحي شده صورت مي‌گيرد ، خروجي دستگاه مي‌تواند پايان‌پذير بودن آريتمي يا پايان ناپذير بودن آن را نشان مي‌دهد و همچنين اطلاعات ديگر مربوط به دهليز و قلب را در اختيار پزشك قرار مي دهد.
به دليل كاهش فضاي ويژگي و آناليز سيگنال با حجم اطلاعاتي كمتر ، سرعت محاسبات بالا رفته و مي‌توان با نگاه صنعتي به اين پايان‌نامه از آن به طور گسترده در كاربردهاي كلينيكي بهره جست. توانايي اين الگوريتم براي گرفتن خروجي‌هاي ديگر از قبيل سيگنال دهليزي فرد بيمار و مقايسه آن با فرد سالم از جمله كاربردهاي ديگر اين پايان نامه هستند.

پزشکان چگونه مي‌توانند از اين نرم افزار به‌صورت کاربردي استفاده کنند؟
پزشكان براي درمان فيبريلاسيون دهليزي از داروي ديژيتال- بتابلوكر يا كلسيم بلوكر براي كاهش تعداد ضربانات استفاده مي‌شود و همچنين شوك الكتريكي براي برگرداندن فيبريلاسيون به ريتم سينوسي نيز به كار مي‌رود. از جمله مشكلات موجود در درمان اين بيماري بالا بودن هزينه بيمارستاني است زيرا عوامل و بيماري‌هاي مختلفي باعث بروز گسترده فيبريلاسيون دهليزي مي‌شود. در بيماران دريچه ميترال و دريچه سه لتي ، فشار خون بالا و هيپرتيروئيدي بيماري‌هاي عروق كرونر و ديابت، اکثر آريتمي‌ها ، ناشي از فيبريلاسيون دهليزي است كه اين مشكل بغرنج نشان مي‌دهد اكثر هزينه‌هاي بيمارستاني ناشي از آريتمي‌هاي قلبي مربوط به فيبريلاسيون دهليزي است.
مشكل ديگر عدم تشخيص مطمئن و صحيح نوع بيماري توسط پزشک متخصص است ‌كه اين معضل خود باعث بالارفتن فاكتورهاي خطرپذيري و پايين آمدن شاخص‌هاي مطمئن درمان‌ خواهد شد. در حقيقت پزشكان در برخورد با بيماران فيبريلاسيون دهليزي و با مشاهده ECGهاي ثبت شده بيمار ، نمي‌توانند تشخيص دهند كه بيماري فرد از نوع پايان‌پذير خواهد بود يا خير؟ زيرا با دانستن اين‌كه بيماري از نوع پايان‌پذير است ، از درمان‌هاي دارويي براي كنترل بيماري استفاده مي‌‌كنند و در صورت پايان‌ناپذير بودن ، با شوكهاي الكتريكي و عمل دفيبريلاسيون قادر خواهند بود بيمار را به حالت طبيعي برگردانند. بنابراين غالبا به دليل بالابودن خطرات ناشي از شوك الكتريكي (ايجاد لخته خون) بيماري را از نوع پايان‌پذير مي‌پندارند و به درمان‌هاي دارويي بسنده مي‌كنند. در صورتي كه اگر آگاهي و اطلاعات كافي از سيگنال‌هاي ثبت شده پيدا مي‌كردند يك درمان قطعي را اعمال كرده و از عواقب بعدي ناشي از بيماري جلوگيري به عمل مي‌آورند.


منبع : جام جم

شناخت رنگ ها

انسان امروزی درك كرده است كه هرآنچه در و جودش به صورت بیماری ظاهر می شود ، درمان آن نیز باز از درونش مقدور و میسر گردیده . انسان امروزی در كنار یافته ها و كشفیات علم پزشكی و از طرفی درك واقعیات وجودی خود در برابر افق وسیع قرار گرفته كه هر لحظه برای رسیدن به مو هبات آن تلاش می كند و باور داریم كه انسان در سالهای آینده به آنچه كه برایش بعید بوده است نائل خواهد آمد.
رنگ درمانی یا درمان دردها به وسیله رنگها مقوله ایست كه به علم پزشكی پیشرفته امروزی مربوط می شود ، درد در بدن انسان ایجاد می شود و و درمانش نیز در خود انسان و در جهان هستی است .لذا تأثیر پذیری از رنگها برای درمان مشكلات فیزیكی وروانی مقوله ایست كه امروزه درمیان روانشناسان تثبیت شده و ازاین طریق بسیاری از مشكلات را درك می نمایند و تلاش وافری در رفع آن می كنند و از طرفی شخصیت فرد و قابلیت های آن نیز به وسیله رنگها مشخص می شود .
دراینجا درك خواهید كرد كه چگونه می توان به ازرنگها چگونه می توان دررفع مشكلات و بیماریها چاره جست.

● مفاهیم موجود در رنگها:

▪ سفید :
رنگ سفید در بنیه تمامی طیفها نهفته و مجتمع شده است .درسایه این رنگ ، سیستم انرژی فرد تمیزتر می شود و فرد می تواند خودش را از آلودگیها نجات دهد . رنگ سفید متظاهر كننده احساسات نبوغ و استعدادهای بالقوه فرد بوده و رنگی است كه نبوغ و توانائیهای فرد را تقویت نموده و برای تمامی بنیه های رنگی مناسب تشخیص داده می شود . سئا نسهای درمان را كه شروع می كنید ، یهتراست با این رنگ آغاز نموده و اگر كارتان نیز به پایان رسید ، بازبااین رنگ خاتمه بدهید.این رنگ باعث می شود كه شما بتوانید توازن انرژی ونیرو را در رد مورددرمان فراهم آورید و از طرفی باعث می گردد كه نیرو و توان وروحیه را به فرد مورددرمان تزریق نمائید . یكی دیگراز خصوصیات رنگ سفید این است كه اگر با رنگ ها ی دیگر آمیخته شده و بكار گیرد بسی نیرو مندتر شده و تأثیراتش افزونتر خواهد شد.

سیاه :
رنگ سیاه نیز به مانند سفید در تمامی طیفهای نوری متمركز و مجتمع شده است . سیاه در ورای پرده ای درهم ریخته و آشفته مخفی گردیده است . بسیاری از افراد از این رنگ به عنوان رنگ درمان كننده احتراز می جویند ولی در اثنای درمان به وسیله رنگ ها گاهگاهی از رنگ سیاه استفاده می نمایم .زیرا بارها دیده ام كه این رنگ دربرخی موارد بسیار مفید می باشند . این رنگ درزمانی كه فرد دچار مشكلات روحی شده و بسیار آشفته حال است می تواند حالت آرام بخش و حفاظت كننده را ایفاء نماید . این رنگ باعث می شود كه احساسات زنانه درافراد به حركت بیفتد و همین امر باعث می گردد كه در وجودشان انرژی مغناطیسی نیرو مندی را حس نمایند . باز هم رنگ سیاه از جمله رنگ های موثری است كه بایستی توجه شود كه به اندازه مناسب مورد استفاده قرار گیرد . زیرا اگر رنگ سیاه در لباسهای مورد استفاده به وفور مورد استعمال قرار گیرد باعث میگردد كه فرددچار افسردگی گردد. بهترین راه برای بهره برداری از رنگ سیاه آن است كه رنگ را به همراه سفید مورد استفاده قرار داد .تاثیرات منفی هر دو رنگ باعث می شود كه حالات متعادلی ایجاد شود كه همین حالت منجر به فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی نیز از بین میر ود . رنگ سیاه باعث می گردد كه رفتارهای ناشی از غیر شعور افراده نظم سوق یبند كه همین امر سبب قالب گیری منطقی افراد درخصوص رفتار و اندیشه می شود. برای رسیدن به این نتیجه بهتر است رنگ سیاه را به تمام بر تن نكنید و حتماً چیزی از لباستان را به رنگ سفید انتخاب نمائید.

▪ قرمز یا سرخ :
رنگ قرمز به سبب احراز انرژی شدید در خود باعث می گردد كه تحریكات و احساسات فیزیكی و عوامل و اسباب فیزیكی فرد را بیدار سازد و همین بیداری آنها را به شدت به فعالیت وا میدارد . همین رنگ می تواند سرما خوردگی ، ناراحتیهای گردش خون و وجود عفونت در نایژه ها و ریه ها مفید واقع می شود و آنها رادرمان می نماید . اما ناگفته نماند كه این رنگ احساسات مربوط به انتقام ، كینه ، بی منطقی ، جسارت ، عشق و سكس را نیز تهیج می نماید .اگرمقداررنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد منجر به ناملایمات احساسی و افسردگیهای ناپایدار می شود . علاوه براین باعث افزایش فشارخون در انسانها می شود . به طور خلاصه رنگ قرمز باعث می شود كه حرارت و دمای بدن انسان بیشتر شود و گردش خون و جریان آن را سریعتر می سازد و برای افرادی كه دارای فشار خون پائینی هستند مفید خواهد بود.

▪ نارنجی :
این رنگ سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاهی است . اسن رنگ احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزایش داده و فعالیت اجتماعی را در افراد تقویت می كند. موثرترین بخش بدن انسان سیستم عضلانی و ماهیچه ای انسان است كه به سرعت ازاین رنگ تاثیر می پذیرد. استفاده افراطی ازرنگ نارنجی سبب نامتعادلی و ناهماهنگی درسیستم عصبی افراد می شود . به همین دلیل توصیه می شود كه این رنگ به همراه سبز و یا آبی مورد استفاده قرار گیرد اعضای مختلفی از جمله طحال،غده پانكراس ، معده ، روده ها و كلیه ها از این رنگ متأثر می شودو اگر ناراحتی ها یی دراین قسمت ها ایجاد گردد رنگ نارنجی موثر باشد. ناراحتی و افسردگی های شدید نیز می توانند به وسیله رنگ نارنجی درمان شوند . برای رفع ناراحتی های گذرا درسیستم گوارشی نیز استفاده از رنگ نارنجی مفید می باشد

▪ زرد:
تاثیرگذارترین نقطه ای كه در بدن انسان می تواند از رنگ زرد متاثر شود ذهن آدمی است .تمامی فعالیت های ذهنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حركت در می آید از طرفی برای از بین بردن ناملایمات روحی و یاس ونا امیدی رنگ زرد مفید واقع می شود ، زیرا نیروی رنگ زرد به فرد امید واری و خوش بینی و اعتماد به نفس میدهد. سیستم عصبی ، معده ،روده ها ، كلیه ها و تمامی جهاز هاضمه تحت تاثیراین رنگ قراردارند واگر ناراحتی در آنها ایجاد شود به وسیله رنگ زرددرمان میگردد.

▪ سبز:
رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت ، مهربانی و متعادل بودن روح وروان و رفتار به شمار می رود .این رنگ از طرفی دل رحمی ، مهربانی و مودت و دوستی را در انسانها افزایش می دهد. یكی دیگر از خصوصیات این رنگ تعدیل بخشی در حرارت و تب بدن است . مهمترین نقطه ای كه ازرنگ سبز متاثر می شود چاكرای قلب است . این حالت باعث می گردد كه ناراحتی های قلبی ، فشار خون زیاد یا كم ، سردردهای ناموزون و ناهماهنگ ، میگرن ، بی حالی و سستی بدن و همچنین رنگ پریدگی از طریق رنگ سبز درمان می شوند. رنگ سبز نبایستی دردرمان بیماریهایی از قبیل سرطان و یا بیماریهای غده ای از آن استفاده كردزیرا باعث پیشرفت و توسعه این بیماریها می شود.

▪ آبی :
رنگ آبی باعث می شود كه فشار خون بالا كاهش یابد ودررفع ناراحتی ها و بیماریهای گلو وحنجره مفید واقع می شود.استفاره از رنگ آبی دردرمان بیماریهای مربوط به آسم ، آبله مرغان ، زردی (یرقان)،رماتیسم بسیار مفید است .

▪ لاجورد:
این رنگ در حقیقت نوع تیره تر وغلیظ تر رنگ آبی است . این رنگ دررفع بیماریهای روحی و فیزیكی بسیار مفید می باشد. نیروهای خالی این رنگ بخوبی خون را تمیز كرده و شستشو می دهد. از این جهت بسیاری توكسینها (سمومی كه به وسیله میكروبها تولید می شوند ) از طریق این رنگ از بدن و گردش خون خارج می شود . این رنگ تعادل و توازن لازم را درمیان دو نیمكره مغر ایجاد كرده و تاثیرات مثبتی می گذارد. این رنگ دررابطه با چهره انسان بسیار موثر است و تمامی سینوسها ی صورت را تحت تاثیر نهاده و اگر در بخش های مختلف صورت ا ز جمله اطراف چشمها ، گوش ، بینی ، دهان ، گونه ها ناراحتی هایی مشاهده گردد می توان برای بهبود از رنگ لاجوردی استفاده نمود.

▪ كبود:
رنگ كبود بسی متفاوت تر از سایر رنگها ، بخش اسكلت و استخوان بندی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.انرژی رنگ كبود در درمان انواع بیماری های سرطانی موثر است ، مخصوصاً در التهاب و عفونت دنده های قفسه سینه و یا جراحیهای استخوانی بسیار مفید واقع می شود . همچنین رنگ كبود در رفع مشكلات سیستم گوارشی و هضم و جذب مواد معدنی و ویتامینها در بدن مفید می باشد.

▪ صورتی :
رنگ صورتی می تواند باانرژی خود احساسات مربوط به مهربانی ، شفقت ، حامی ، یكرنگی ، صراحت ، عشق ، اعتمادو ایمان به آنچه كه لازم است را تقویت می بخشد. رنگ صورتی به واسطه داشتن نیروی خاص ، غده تیموس را تحت تاثیر قرارداده وانسان را دارای نیروی بخشندگی و با عاطفه می سازد . در تداعی معانی و خاطرات نیز وجود این رنگ مفید واقع می گردد. به طور خلاصه رنگ صورتی در رفع كدورت ، ناراحتی های عصبی ، خشم و آرامش رفتاری بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد.

▪ زرد لیمویی :
این رنگ افزایش قدرت فعالیتهای مغزی بسیار مفید است و خصوصیت سرعت بخشی به انتقالات اطلاعات مغزی را دارد. یعنی این رنگ باعث می شود كه فرد آنچه را كه فرا گرفته سریعاً حلاجی كرده و تحلیل و تجزیه را انجام دهد و به نتیجه برسد . این رنگ كه مقدار اندكی رنگ سبز را نیز در خود احتواء دارد ، باعث می شود كه بدن از برخی میكروبها عاری شده و سلامت خود را باز یابد . انرژی موجود دراین رنگ ، باعث توسعه و پیشرفت و تضمین سلامتی با فتهای بدن و استخوانها و مخصوصاً مغز استخوانها می شود.

▪ زرد طلایی :
این رنگ سیستم رفع كدورت و بخشندگی را در وجود آدمی پرورش داده و تقویت می بخشد . از طرفی رابطه متعادل میان واكنشها و فونكسیونها ی بدن آدمی را نیز به طور مداوم تأمین و تضمین كرده و روح آرامش و عفو را درانسان ایجاد می نماید . این رنگ نیز مانند رنگ سرخ درانسان هیجانات زیادی را ایجاد می نماید.

▪ آبی آسمانی :
این رنگ با میزان استفاده اكسیژن در یدن د رارتباط است . این ر نگ به شدت حالت گند زدایی و میكروب كشی داشته و بدن انسان به كمك این رنگ می تواند تمامی ناراحتی های مربوط به آشفتگی روحی ، ناملایمات روانی ، افسردگی و ناراحتی های ذهنی رااز بین ببرد . رنگ آبی آسمانی و انرژی موجود درآن باعث می شود كه تمامی شرایط مؤثر و منفی كه مغز را دچار خود می سازند ، از بین برود.

▪ آبی نیلی :
رنگ مذكور مهمترین رنگی است كه با نرژی خود تمامی بدن را تحت تاثیر قرار داده و آرامش و تسكین لازم را به آن می بخشاید و درواقع بدن را سرپا نگه می دارد. این رنگ دررفع تب شدید بسیار مفید بوده و حالت آرامبخش دارد.

▪ رنگ سرمه ای روشن :
این رنگ كه حالت غلیظ و تیره آبی است و از دورنگ آبی و سبز ایجاد می شود ، بهترین انرژی را در رفع بحرانها و ناراحتی های روحی دارد. این رنگ به واسطه تركیبی از دو رنگ سبز و آبی ، خصوصیات این دورنگ را نیز در خود داشته و انرژی های آنها را بربدن موثر می نماید.این رنگ روح نشاط و فعالیت را به انسان بخشیده و میكروبها را از بدن وحتی توكسینها را نیز دفع می نماید .این رنگ در حفظ سلامتی پوست بیمار مفید است و دفع خستگی های جسمانی و ناراحتی های مربوط به گوش نیز نافع بوده و انرژی آن مؤثر می باشد.

▪ رنگ افلاطونی (كبود روشن ):
انرژی چنین رنگی از بسیاری جهات سیستم فیزیولوژیكی بدن را تحت تأثیر قرارداده و یكی از رنگهایی است كه بایستی انرژی آن با درایت و دقت مورد توجه قرارگیرد. زیرا این رنگ به دلیل داشتن انرژی های حاصل ازرنگ های بسیاری كه تركیب یافته است دارای انرژی بسیار نیرومندی می باشد و استفده زیاد و افراطی از آن باعث می گردد كه فرد دچار ناراحتی های روحی و روانی شود . این رنگ به واسطه داشتن تن زیادی از رنگ قرمز موجبات سردرد، ناراحتی های میگرنی و واكنشهای عصبی را فراهم می آورد. اما با تمام این خصوصیات دردرمان بیماریهای سرطانی و كوچك كردن و مانع شدن ازرشد تومورها بسیار مفید است و از طرفی تب شدید را دفع می كند.

▪ رنگ نقره ای :
این رنگ نیز مثل رنگ سفید اگر بارنگهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، تأثیرات انرژی بیشتری رابر بدن گذاشته و نتایج مفیدی دارد . دردرمان بیماریهایی كه ریشه متافیزیكی دارند، استفاده از انرژی رنگ نقره ای بسیار شایسته خواهد بود.از طرفی انرژی این رنگ قدرت نبوغ، خلاقیت و تفكر را در انسان افزایش می دهد و به مثابه همین قدرت و توانایی پیش بینی وحدث و گمان منتهی به نتیجه را نیز زیادتر می نماید.

▪ قهوه ای :
رنگی است كه تأثیرات آن دردرمان بسیاری از بیماریها انكارناپذیر است . این رنگ فرد را در بسیاری از جهات و مخصوصاً از حیث ذهنی و احساسی تحت تأثیر قرار می دهد. این رنگ به واسطه داشتن انرژی خاص خود باعث می شود كه انسان تحت تأثیر قرار گرفته و فردی اجتماعی شود و بینش و رفتار فرد رادرقبال جامعه متعادل مینماید. به عبارتی روشن تر ، باعث می گردد كه انسان گامهای استوار و مستحكمتری را بردارد و عزم را در انسان جازم تر می سازد.