چه نوع جالباسی برای سرویس بهداشتی و حمام مناسب است ؟


جالباسی یا رخت آویز از لوازم مورد نیاز در سرویس بهداشتی ( حمام،توالت،دستشویی و وضوخانه ) منازل و مراکز  عمومی می  باشد .

از یک آویز  ممکن است فقط برای آویزان نمودن لباس استفاده شود مانند جالباسی زیر:


 

و یا ممکن است از جالباسی برای قرار دادن کیف،ساک، لباس ، حوله و یا دیگر وسایل افراد خصوصا مراجعین به سرویس بهداشتی مراکز عمومی استفاده نمود .

در این صورت باید از مدل دیگری از آویز که دارای قابلیت قرار دادن وسایل برروی آن و آویزان نمودن لباس از آن را داشته باشد .

مانند تصویر زیر :


 

     گاهی ممکن است لازم باشد تا جالباسی در داخل توالت قرار گیرد تا فرد بتواند کیف و وسایل همراه خود را داخل توالت ببرد

تا از امنیت آن اطمینان حاصل نموده و ضمنا در جایی قرار دهد که مطمئن با شد که بهداشتی و تمیز است .

در این مواقع می توان از مدل دیگری از رخت آویزاستفاده نمود که قابلیت آویزان نمودن کت،چادر،لباس و... را داشته

و بتوان کیف خود را هم درون آن قرار داد .


      مانند نمونه زیر :